Type the Verification Code below
Amauta Capcha
Refresh code
Spanish Classes Online

Study Spanish with a Private Tutor Online

More Info

 

Argentijnse Geschiedenis

Argentina History
Argentijnse Geschiedenis
Argentina History
De eerste sporen van menselijke bewoners in Argentinië stammen uit 11.000v.C., maar de Argentijnse indianenculturen waren minder ontwikkeld dan die van het buurland Peru. In 1v.C. ontwikkelden verschillende culturen in de Andes beschavingen die zich baseerden op maïs, en die later deel werden van het Incarijk.
Geschiedenis van Buenos Aires
Buenos Aires History
Buenos Aires is de hoofdstad, en tevens de grootste stad van Argentinië. De zuidelijke kustlijn is gelegen aan de Rio de la Plata, die precies langs de zuid-oostkust van Zuid-Amerika loopt
Geschiedenis van de massamedia in Argentinië
History of the mass media in Argentine
Ondanks een lange geschiedenis van strijd en beperkingen op het gebied van de journalistiek, waarvan de censuur tijdens de dictatuur van Peron en de onderdrukking van de informatiestroom met betrekking tot de verdwijning van meer dan 11.000 mensen tijdens de militaire dictatuur de meest in het oog springende voorbeelden zijn, heeft Argentinië zich sinds het herstel van de democratie in 1983 ontwikkeld tot een leidende natie binnen Zuid-Amerika op mediagebied..
Vind je het leuk wat je ziet?

AMAUTA Spanish School
San Agustin 249
Cusco
Telefoon. +51 84 242998
Noodgevallen:
+(51) 992 561831
+(51) 953 271193 or 97
Whatsapp: 316 82193274

add chat to your website