Type the Verification Code below
Amauta Capcha
Refresh code
Spanish Classes Online

Study Spanish with a Private Tutor Online

More Info

 

Argentinië - Politiek en economie

Argentina CongressArgentinië

De Argentijnse grondwet werd ingevoerd in 1853, en is later herzien in 1994. De grondwet is gebaseerd op een scheiding in uitvoerende, wetgevende en rechterlijke macht op landelijk en provinciaal niveau. Iedere provincie heeft een eigen grondwet, die in grote lijnen de structuur van de landelijke grondwet weerspiegelt.

De president en de vicepresident van Argentinië worden direct gekozen voor een termijn van vier jaar. Beiden kunnen gedurende maximaal twee achtereenvolgende termijnen het ambt bekleden, en kunnen één derde van de termijn, of langer aanblijven, na een onderbreking van tenminste één termijn. De president is ook bevoegd om de leden van de ministerraad te benoemen, en de grondwet geeft hem of haar een aanzienlijke hoeveelheid macht, waaronder de bevoegdheid om wetten aan te nemen door middel van een presidentieel decreet onder voorwaarden van "urgentie en noodzakelijkheid", en het "line-veto".

De grondwet omschrijft de rechterlijke macht als een onafhankelijk gouvernementeel orgaan, waarbij de president de leden van het Hooggerechtshof kan benoemen met instemming van de Senaat. Het Hooggerechtshof heeft echter ook de bevoegdheid om wetgevende handelingen ongrondwettig te verklaren.

De twee grote politieke partijen in het land zijn de ‘Justitiële Partij’ (Partido Judicial) en de ‘Radicale Burgerunie’ (Unión Cívica Radical). De Justitiële Partij werd in 1945 opgericht, door Juan Domingo Peron, terwijl de UCR werd opgericht in 1891. Beide partijen hebben nu een bredere basis, verspreid over het land, maar in vroegere jaren was de Partido Judicial voornamelijk de partij van de stedelijke middenklasse, terwijl de UCR eerder de arbeidersklasse vertegenwoordigde.

De MERCOSUR (de Zuidelijke Gemeenschappelijke Markt) is een douane-unie die gevormd wordt door de landen Argentinië, Brazilië, Paraguay, Uruguay en sinds kort ook Venezuela. Tussen deze landen bestaat een internationaal handelsverdrag. Chili, Peru, Bolivia en Mexico zijn geassocieerde leden, terwijl een samenwerkingsovereenkomst tussen Argentinië en Brazilië de sleutel vormt tot een uitgebreider integratieprogramma van de MERCOSUR waar ook onderwerpen op het gebied van politiek en economie onderdeel van uitmaken. De organisatie streeft daarnaast tevens naar handelsovereenkomsten met andere landen en gemeenschappen zoals India, de Andesgemeenschap en de Europese Unie.

Vind je het leuk wat je ziet?

AMAUTA Spanish School
San Agustin 249
Cusco
Telefoon. +51 84 242998
Noodgevallen:
+(51) 992 561831
+(51) 953 271193 or 97
Whatsapp: 316 82193274

add chat to your website