Type the Verification Code below
Amauta Capcha
Refresh code
Spanish Classes Online

Study Spanish with a Private Tutor Online

More Info

 

Argentina - Religie

Iglesia de la Recoleta - Buenos AiresKerk Recoleta - Buenos Aires

Argentinië is hoofdzakelijk rooms-katholiek. Daarnaast is 2% van de bevolking protestants, en nog eens 2% joods. De laatste decennia is ook het aantal evangelisten sterk gegroeid, met name binnen de lagere katholieke klassen. Hoewel de totale joodse bevolking slechts 2% bedraagt, is Buenos Aires de stad met de op één na grootste joodse gemeenschap, na New York. In Buenos Aires woont het grootste aantal moslims, als je geheel Zuid-Amerika bekijkt. Binnen het katholicisme is een duidelijke vermenging met andere godsdiensten te zien. Zo worden tijdens religieuze festiviteiten in de provincies in het noordwesten katholieke tradities vermengd met traditionele ceremoniën uit de Andes.

De meeste katholieken menen dat hun godsdienst onderdeel is van het cultureel erfgoed van Argentinië, waarmee dan ook 78% van de Argentijnen zegt katholiek te zijn. Ondanks dit hoge percentage, gaan de meesten echter niet wekelijks naar de kerk, hooguit eens per maand. De meest gebruikelijke redenen om de kerk te bezoeken zijn bruiloften, begrafenissen en de meeste godsdienstige feesten.

Recentelijk is er in heel Argentinië een daling zichtbaar geweest in de autoriteit van de kerk, hoewel dit niet betekent dat ook de ontkerkelijking toeneemt. Over het algemeen denken de mensen dat ‘er geen duidelijke scheiding bestaat tussen goed en kwaad’, omdat ‘zij volledig afhankelijk zijn van de omstandigheden’. Verder is kerkbezoek afhankelijk van ideologische overtuigingen, geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en status (zo gaan bijvoorbeeld vrouwen en ouderen vaker naar de kerk, terwijl links-georiënteerden, hoger opgeleiden, en mensen met een hogere sociaaleconomische status minder vaak gaan). Grofweg 7% van de mensen zegt zichzelf niet-religieus te noemen.

Vind je het leuk wat je ziet?

AMAUTA Spanish School
San Agustin 249
Cusco
Telefoon. +51 84 242998
Noodgevallen:
+(51) 992 561831
+(51) 953 271193 or 97
Whatsapp: 316 82193274

add chat to your website