Type the Verification Code below
Amauta Capcha
Refresh code
Spanish Classes Online

Study Spanish with a Private Tutor Online

More Info

 

Spanska Nivåer

Spanish Levels

Vi arbetar med fyra olika nivåer, och sätter målen för varje nivå på basen av vår erfarenhet samt enligt läroplanen för Instituto Cervantes och Council of Europe. (*Common European Framework of References).

Nybörjare
Nybörjare
A1 och A2
Studeranden kommer att kunna formulera och förstå korta meningar relaterade till basbehov samt hövlighetsfraser.
Mellan-nivå
Mellan-nivå
B1
Studeranden kommer att kunna uttrycka sig, möjligtvis ibland med små svårigheter, men allt som oftast spontant och självständigt, i vardagliga situationer.
Avancerade
Avancerade
B2
Studeranden kommer att ha avancerad kommunikations förmåga, även i komplicerade situationer.
Experter
Experter
C1 och C2
Klargöra vissa mindre ofullständigheter. Slipning av uttal och intonation. Kommunicerar, utan svårighet, men människor som har spanska som modersmål.
Gillar du vad du har läst?

AMAUTA Spanish School
San Agustin 249
Cusco
Phone. +51 84 242998
Emergency:
+(51) 992 561831
+(51) 953 271193 or 97
Whatsapp: 316 82193274

add chat to your website