AMAUTA Volontär- och Praktikprogram
Type the Verification Code below
Amauta Capcha
Refresh code
Spanish Classes Online

Study Spanish with a Private Tutor Online

More Info

 

AMAUTA Volontär- och Praktikprogram

Volontär- och Praktikprogram

AMAUTAs volontärprogram erbjuder en unik möjlighet att leva och arbeta i antingen Peru eller Argentina. Volontärerna får uppleva den kulturella mångfalden i landet de valt och samtidigt utveckla sina spanskfärdigheter. Det här unika tillfället tillåter volontärer att bidra till samhället samtidigt som det överbygger klyftan mellan utländska besökare och lokalbefolkningen.

AMAUTA arbetar med många välgörenhetsorganisationer och volontärerna har chansen att välja både arbetsområde och den plats som hon/han föredrar. Möjliga arbetsområden är socialarbete, utbildning, medicin, turism och kulturarbete. Arbetsplatserna inkluderar barnhem, skolor, sjukhus, vårdhem och projekt för gatubarn. Det flesta projekten ligger i större städer, men det finns även projekt på landsbygden.

För varje volontär som ett projekt tar emot, hjälper AMAUTA till med ekonomiskt stöd genom att bistå med medicinska förnödenheter, mat, infrastruktursförbättringar eller studiematerial. Alla volontärprogram inkluderar 4 veckor av spanskstudier följt av ditt volontärarbete. Varje program sträcker sig över olika lång tid och du behöver inte besitta några speciella kunskaper. Det enda vi efterfrågar är att volontärerna är motiverade att hjälpa de människorna som projekten arbetatar för att stödja.

På samma sätt erbjuder Praktikprogrammet möjligheten att samla på sig värdefulla arbetserfarenheter bland en rad olika arbetsområden. Detta program är speciellt framtaget för studenter som är nyexaminerade och letar efter en utmanande arbetserfarenhet utomlands.

LADDA LISTA ÖVER volontärprojekt

BUENOS AIRES
LADDA NER

Volontärprogram

Olika typer av volontärprogram
Volunteer Standard Program
Vi erbjuder två typer av volontärprogram: Volontärprogram standard (minst 8 veckors deltagande) och volontärprogram plus (minst 16 veckors deltagande). De första fyra veckorna av ditt volontärprogram kommer du att studera spanska och därefter bli placerad på ett volontärprojekt som passar dina färdigheter och intressen…

 

AMAUTA praktikprogram

Praktikplatser
Internships
Utlandsarbetserfarenheter är en värdefull och efterfrågad kompetens på dagens arbetsmarknad. Våra praktikplatser i Latinamerika tillåter dig att samla på dig erfarenheter från en mängd olika arbetsområden och samtidigt förbättra din spanska. Du behöver delta i programmet i minst 20 veckor och av dessa avsätts de fyra första till spanskstudier.

 

Stöd från AMAUTA

PraktikplatserAMAUTA erbjuder professionellt och konstant stöd som garanterar ett lyckosamt deltagande i våra volontärprogram i Sydamerika.

Att arbeta och bo i ett främmande land kan vara en utmaning. Därför är det viktigt att ha stöd från en organisation med många års erfarenhet. Förutom att arrangera volontärarbete kan AMAUTA även hjälpa dig med; spansklektioner, boende, kulturella aktiviteter och utflykter. Denna support tillåter dig att slappna av och njuta av din vistelse i Sydamerika.

Innan du sätter igång med ditt projekt kommer du att få ett informationspaket om det. Du kommer även få ett informationspaket med information om volontärarbete i allmänhet. AMAUTA organiserar även en introduktions-workshop om tvärkulturella upplevelser och sociala hierarkier i Sydamerikanska samhällen.

Innan du börjar ditt volontärarbete kommer du att ha möjligheten att diskutera dina mål och önskade resultat av volontärarbetet med en tvåspråkig volontärsamordnare. Vi har även volontärmöten varje vecka där volontärerna får en chans ett dela sina erfarenheter, synpunkter och frågor med varandra.

Tillvägagångssätt

Vi behöver ett CV, önskad volontärarbetsplats (tre val) och ett personligt brev. När vi organiserar din placering för volontärarbetet tar vi hänsyn till dina personliga mål, din nivå av spanska, tidigare arbetserfarenheter, hur länge du önskar volontärarbeta samt organisationernas behov av hjälp. När volontärorganisationen accepterar din ansökan kommer vi att skicka en bekräftelse angående ditt volontärarbete (placeringsdokument). Det slutliga beslutet om att acceptera en student som volontärarbetare hos en organisation tas av organisationen själv.

Inkluderat i volontärpaketet

  • Spanskkurs samt boende efter eget val
  • Boende i en av våra studentlägenheter under tiden du volontärarbetar
  • Organisering och medling med volontärarbetet
  • Informationspaket när du anländer
  • Deltagande i AMAUTAs studentaktiviteter (föreläsningar, danslektioner etc.)
  • Fri tillgång till internet (WI-FI)
  • Volontärmöte med information om det Sydamerikanska samhället och volontärarbetet
  • Personligt möte med AMAUTAs volontärsamordnare
  • En gratis spansklektion i veckan
  • Ett certifikat

AMAUTA Donation

AMAUTA DonationAMAUTA Donation

Att delta i AMAUTAs volontärprogram är gratis (studenterna betalar för sina spansklektioner och boende). Inkluderat i alla paket är en volontäravgift som används till att stötta projekten. Användningen av pengarna beror på vilka behov som är mest akuta hos projekten. Vi kan t.ex. inhandla mat, läroböcker eller förse dem med stöd för att fixa deras lokaler.

Gillar du vad du har läst?

AMAUTA Spanish School
San Agustin 249
Cusco
Phone. +51 84 242998
Emergency:
+(51) 992 561831
+(51) 953 271193 or 97
Whatsapp: 316 82193274

add chat to your website